วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทร 0-2441-6067

โทรสาร 0-2441-6067 อีเมล rcim@rmutr.ac.th 

การเดินทาง ห่างจากสายใต้ใหม่ประมาณ 15 กิโลเมตร 
รถประจำทางสาย 84ก, 124, 515, 547 
รถตู้ ม.มหิดล-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งโรงพยาบาลราชวิถี